Zapewnij bezpieczne wakacje najmłodszym PDF Drukuj Email

krusOkres wakacji to czas, gdy najmłodsi, mając dużo wolnego czasu, potrzebująszczególnej troski i zainteresowania ze strony dorosłych. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom to podstawowe zadanie, przed którym stająrodzice. Jest to szczególnie trudne w przypadku dzieci z terenów wiejskich, zwłaszcza w okresie nasilonych prac polowych, pochłaniających rolnikom większośćdostępnego czasu.

W gospodarstwach rolnych występująliczne zagrożenia dla życia i zdrowia pracujących i mieszkających w nich osób. Zagrożenie stanowiąliczne czynniki szkodliwe: fizyczne (przejechanie i uderzenie przez maszyny i urządzenia w ruchu, kontakt z dużymi zwierzętami, porażenie prądem, utonięcie w naturalnych i sztucznych zbiornikach wodnych,pożary), biologiczne (zakażenie chorobami odzwierzęcymi, pokąsanie przez owady), chemiczne (zatrucie środkami ochrony roślin, nawozami, lekami weterynaryjnymi i paliwami). Podczas prac żniwnych dochodzi do wielu groźnych wypadków z udziałem maszyn – kombajnów, pras i przyczep transportowych, których ofiarami padają również najmłodsi mieszkańcy wsi. O tej porze roku większość dzieci rolników przebywa w miejscu zamieszkania. Zdarza sięrównież, że dzieci są angażowane do prac rolniczych. Należy pamiętać, że nadmierne obciążanie pracą lub pozostawienie dzieci bez opieki może kończyćsięgroźnymi wypadkami powodującymi negatywne i nieodwracalne następstwa dla ich życia, zdrowia oraz rozwoju fizycznego i psychicznego.

Dzieci bawiące się bez nadzoru ze strony dorosłych bardzo często wynajdująsobie miejsca niebezpieczne, grożące upadkiem (silosy, strychy) lub przejechaniem (plac manewrowy). Aby nie dochodziło do tragicznych wypadków, warto przygotowaćw gospodarstwie miejsce przeznaczone do zabawy dla dzieci – plac zabaw – ogrodzony i zlokalizowany w zacisznym i dogodnym do nadzoru miejscu gospodarstwa.

Ważna jest również edukacja najmłodszych. KRUS prowadzi na terenie województwa łódzkiego wiele działań skierowanych do dzieci, które mają na celu uświadomienie, jakie zagrożenia czyhają na nie w gospodarstwach rolnych. Pogadanki i konkursy w szkołach realizowane są na terenie całego powiatu opoczyńskiego.

Przypominam, że Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników zawarł w ubiegłym roku z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń „Ergo Hestia" umowę grupowego ubezpieczenia dzieci rolników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Grupowe ubezpieczenie NNW obejmuje wyłącznie dzieci rolników (do ukończenia 16. roku życia), pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie. Polisa ta chroni ubezpieczonych na terenie całego świata, przez całą dobę. Szczegółowe informacje na temat ubezpieczenia można znaleźć na stronie internetowej www.krus.gov.pl a także w Placówce Terenowej KRUS w Opocznie. Informując o możliwości skorzystania z ubezpieczenia NNW dzieci rolników życzę jednak, by nigdy nie było to konieczne, by dzieci przebywające w Państwa gospodarstwach zawsze były bezpieczne.

Tomasz Nowicki
dyrektor Oddziału Regionalnego
KRUS w Łodzi

Apel Prezesa KRUS

list

 
Designed by Templatka.pl