OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2017/G PDF Drukuj Email

800logo dolina 3Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków:
od dnia 30.06.2017 r. do dnia 14.07.2017r.
(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00)

Miejsce składania wniosków:
Stowarzyszenie Dolina Pilicy
ul. św. Antoniego 55
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Zakres tematyczny operacji:

- Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:
- opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych
- popularyzacja innowacyjnych narzędzi promujących region

Limit dostępnych środków w ramach projektu grantowego: 210 000,00 zł
Wartość kwoty grantu: 5 tys. - 50 tys. zł (w tym koszty niekalifikowane)

Pomoc ma formę refudacji 100% kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez grantobiorcę (możliwość zaliczkowania w wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych.

ZAŁĄCZNIKI

  1. Ogłoszenie o naborze nr 1/2017/G
  2. Wniosek - generator
  3. Instrukcja
  4. Kryteria wyboru operacji
  5. Regulamin doradztwa
  6. Procedury grantowe, załączniki.rar
 
Designed by Templatka.pl