Zamiast starych, 95 nowoczesnych lamp ulicznych typu LED PDF Drukuj Email

Zakończone zosstało zadanie pod nazwą „Wymiana istniejącego oświetlenia na energooszczędne – opraw elektrycznych i źródeł światła (typu LED) w infrastrukturze publicznej gminy Poświętne”. Wymieniono 95 lamp o mocy 70 W na energooszczędne lampy ledowe o mocy od 35 W do 50W przy drodze krajowej i powiatowej w miejscowościach Anielin, Studzianna, Poświętne, Małoszyce, Brudzewice, Brudzewice Kolonia, Wólka Kuligowska, Gapinin.

 

Przewidywane zużycie roczne energii zostanie zmniejszone z 27 597 kWh do 17 525kWh (ok. 63,5%) . Poza tym zmniejszeniu emisji do środowiska ulegną takie zanieczyszczenia jak pył, SO2, NOX, CO, CO2.  Zadanie o wartości całkowitej 118 118,99 zł brutto zostało częściowo sfinansowane w ramach umorzenia pożyczki udzielonej ze środków WFOśiGW w Łodzi zaciągniętej na zakup ciągnika wraz z kosiarką na ramieniu hydraulicznym do wykaszania rowów przydrożnych i melioracyjnych w kwocie 84 787,50 zł.

 
Designed by Templatka.pl