Wójt z absolutorium za realizację budżetu gminy w 2016 roku PDF Drukuj Email

W obszernym porządku posiedzenia XXXV Sesji Rady Gminy Poświętne zdecydowanie najważniejszym punktem było udzielenie absolutorium dla wójta z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2016. Uchwała w powyższej sprawie została przyjęta przez radnych niemal jednogłośnie.

Sesję poprowadził wiceprzewodniczący Rady Gminy Poświętne Kazimierz Wiechecki, który rozpoczynając obrady poprosił wszystkich zebranych o chwilę ciszy upamiętniającą zmarłego w tym miesiącu przewodniczącego RG Przemysława Skrzypka.

Samo głosowanie poprzedził blok sprawozdań finansowych przedstawionych przez panią Jadwigę Kośka skarbnika gminy, a także prezentacji dwóch opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi. O udzielenie absolutorium wnioskowała zgodnie cała Komisja Rewizyjna, której stanowisko przedstawił jej przewodniczący Marian Grzegorski.  

Po krótkiej dyskusji radni przystąpili do bloku uchwał i niemal jednogłośnie udzielili wójtowi absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2016. Wynik głosowania został przyjęty oklaskami zebranych radnych, sołtysów i gości. Wraz z gratulacjami wójt otrzymał od radnych kwiaty.

W bloku uchwał znalazły się również akty dotyczące: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Poświętnem,  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem,  zmian w budżecie gminy na rok 2017.

 
Designed by Templatka.pl