Spotkanie z Marszałkiem Arturem Bagieńskim PDF Drukuj Email

W Urzędzie Gminy Poświętne odbyło się pierwsze w województwie spotkanie mieszkańców z przedstawicielami Zarządu Województwa Łódzkiego oraz Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, którego tematem był projekt uruchamianego w obecnym roku pierwszego w historii budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego. Zarząd Województwa reprezentował wicemarszałek Artur Bagieński, a towarzyszyli mu dyrektor Kancelarii Marszałka Województwa Marcin Młynarczyk oraz zastępca dyrektora Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Andrzej Woźniak. Na spotkaniu obecne były władze Gminy Poświętne – wójt Michał Franas oraz zastępca wójta Maria Grzybek, radni Rady Gminy Poświętne, sołtysi, proboszcz parafii w Studziannie ks. Jerzy Cedrowski, proboszcz parafii w Kraśnicy – ks. Jacek Bajon, druhowie z OSP, panie z Kół Gospodyń Wiejskich, przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń.

W trakcie spotkania wicemarszałek województwa oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi przedstawili ideę oraz założenia uruchamianego po raz pierwszy w historii budżetu obywatelskiego.

Dzieląc się swymi zadaniami z mieszkańcami Zarząd Województwa zdecydował o przeznaczeniu kwoty w wysokości 5 mln zł na działania, które będą realizowane z inicjatywy samych mieszkańców. W pierwszym etapie naboru przyjmowane będą wnioski mieszkańców z zadaniami przewidywanymi do realizacji popartymi min. 50 głosami (podpisami). Następnie wszystkie zgłoszone przez mieszkańców wnioski zostaną poddane analizie oraz przejdą kontrolę formalno-merytoryczną pod względem zgodności ze strategią rozwoju województwa oraz zadaniami własnymi samorządu wojewódzkiego. Ostatnim etapem na drodze wyłonienia zadań do realizacji będzie głosowanie mieszkańców województwa celem wyboru najlepszych projektów. Wybór ten będzie odbywał się niezależnie w pięciu subregionach województwa.

Pierwszy historyczny budżet obywatelski województwa łódzkiego jest szansą na realizację roboczo nazywanego „Projektu pielgrzymkowego”, który przede wszystkim obejmowałby  rewitalizację terenu wokół naszej pięknej barokowej Bazyliki w Poświętnem, a także budowę szlaku pielgrzymkowego i innych elementów infrastruktury. To wszystko doskonale wpisuje się w przyszłoroczne uroczystości 50-lecia koronacji cudownego obrazu MB Świętorodzinnej. Aby jednak projekt mógł zostać zrealizowany musi dotrzeć do świadomości jak największej rzeszy mieszkańców gminy i powiatu, którzy będą go wspierać w planowanym głosowaniu.


 
Designed by Templatka.pl