Przeprowadzili ćwiczenia przeciwpożarowe w szkole PDF Drukuj Email

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym odbył się próbny alarm pożarowy połączony z ewakuacją uczniów, nauczycieli oraz pracowników z budynku szkoły. Ćwiczenia odbyły się przy udziale przedstawicieli Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Opocznie Pana Andrzeja Śpiewaka i Pani Agnieszki Jakubczyk oraz strażaków z OSP w Poświętnem. Z budynku szkoły ewakuowano wszystkie dzieci i osoby dorosłe. Po ewakuacji dyrektor szkoły Elżbieta Grzegorska stwierdziła brak jednej osoby z pracowników obsługi, wtedy strażacy z szybko przystąpili do akcji odnalezienia oraz bezpiecznego wyprowadzenia poszkodowanego. Łącznie ewakuowano 56 dzieci i 8 osób dorosłych.

Po sprawnie przeprowadzonych ćwiczeniach i krótkiej odprawie podsumowującej ćwiczeni , dzieci mogły z bliska obejrzeć samochód strażacki i zapoznać się ze sprzętem używanym przy akcjach ratowniczo -gaśniczych przez OSP w Poświętnem. Przypomniane zostały zasady wzywania służb ratowniczych na wypadek pożaru oraz   zasady udzielania pierwszej pomocy. W ramach pokazu dzieci mogły też na chwilę poczuć się jak strażacy w akcji i świetnie radziły sobie z laniem wody z węża strażackiego.  

Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie dzieci i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru. Serdecznie dziękujemy strażakom z Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Opocznie i OSP w Poświętnem za pomoc w organizacji wydarzenia. Dla wszystkich to dobra lekcja oraz bezcenne doświadczenie w budowaniu wspólnego bezpieczeństwa.

 
Designed by Templatka.pl