Gmina Poświętne z dwoma grantami sołeckimi PDF Drukuj Email

W dniu wczorajszym tj. 30 maja 2017 roku Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2017 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Wśród projektów, które zostaną dofinansowane znalazły się  dwa z terenu naszej gminy. I tak zadanie pn. "Modernizacja miejsca do integracji i spotkań mieszkańców sołectwa Stefanów" zostanie dofinansowane kwotą 4 900 zł, natomiast przedsięwzięcie pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - budowa miejsca do rekreacji, integracji i spotkań mieszkańców sołectwa Buczek" kwotą 5 000 zł.

Wspólnym celem obu projektów jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę miejsca do rekreacji, integracji i spotkań mieszkańców sołectw Stefanów i Buczek. Zagospodarowanie przestrzeni obejmuje budowę placu zabaw, który zapewni mieszkańcom miejscowości poprawę jakości spędzania wolnego czasu, zaspokoi potrzeby społeczne i kulturalne mieszkańców oraz wpłynie pozytywnie na rozwój miejscowości pod względem rekreacyjnym. Realizacja celu głównego nastąpi poprzez następujące cele szczegółowe: stworzenie bezpiecznego miejsca zabaw dla dzieci, stworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej, wzrost integracji mieszkańców.


 
Designed by Templatka.pl