Ruszył sezon prac polowych PDF Drukuj Email

Urząd Gminy Poświętne apeluje do osób prowadzących prace na polach o uprzątnięcie dróg publicznych po ukończonych pracach.

Błoto oraz inne nieczystości pozostające na drodze tworząc śliską warstwę stwarzając poważne zagrożenie dla innych użytkowników dróg, co w konsekwencji może doprowadzić do kolizji.

Przypominamy również, że zgodnie z art. 91 kodeksu wykroczeń "Każdy kto zanieczyszcza drogę publiczną lub na tej drodze pozostawia pojazd lub inny przedmiot albo zwierzę w okolicznościach, w których może to spowodować niebezpieczeństwo lub stanowić utrudnienie w ruchu drogowym, podlega karze grzywny do 1500 zł albo karze nagany.".

 
Designed by Templatka.pl