OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2017 PDF Drukuj Email

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków:
od dnia 29.05.2017 r. do dnia 12.06.2017r.
(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00)

Miejsce składania wniosków:
Stowarzyszenie Dolina Pilicy
ul. św. Antoniego 55
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Zakres tematyczny operacji:
Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Przedsięwzięcie: Budowa lub przebudowa miejsc rekreacji i wypoczynku

Forma wsparcia:

Refundacja kosztów kwalifikowalnych do poziomu:

  1. do 70 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku podmiotów wykonujących działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;
  2. 63,63 % kosztów kwalifikowanych w przypadku jednostek sektora finansów publicznych;
  3. do 100 % kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych podmiotów aplikujących do LGD.

Wysokość pomocy:

  1. Maksymalna wysokość pomocy wynosi 300 000,00 zł na jednego beneficjenta w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
  2. Wysokość pomocy przyznawana na jedną operację nie może przekroczyć 300 000,00 zł.
  3. Ww. przepisów nie stosuje się do jednostek sektora finansów publicznych.
  4. Całkowita wartość operacji nie może być niż 50 000,00 zł.

Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 220 000,00 zł.

belka4

 
Designed by Templatka.pl