Finał Powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Poświętnem PDF Drukuj Email

W miniony piątek w Zespole Szkół Samorządowych im. Jana III Sobieskiego w Poświętnem już po raz trzeci odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w którym uczestniczyły reprezentacje szkół podstawowych i gimnazjalnych wszystkich gmin powiatu opoczyńskiego. Organizatorem turnieju byli: Komenda Powiatowa Policji w Opocznie, Starostwo Opoczyńskie, Nadleśnictwo Opoczno oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim. Współorganizatorami wydarzenia, którego gospodarzem był wójt Michał Franas byli wójtowie i burmistrzowie wszystkich gmin z terenu Powiatu Opoczyńskiego.

Celem Turnieju jest przede wszystkim działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w zakresie popularyzacji przepisów oraz  kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu drogowego. Głównymi organizatorami konkursu jest Polski Związek Motorowy, Komenda Główna Policji, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz odpowiednio terenowe Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego.

W elminiacjach powiatowych łącznie wzięło udział 9 drużyn ze szkół podstawowych oraz 7 gimnazjów. Oddzielnie klasyfikowani byli uczniowie szkół podstawowych i uczniowie gimnazjów. Uczestnicy rozwiązywali test wiedzy z zakresu przepisów ruchu drogowego oraz pomocy medycznej, a następnie przystąpili do testu praktycznego tj. jazdy rowerem w miasteczku ruchu drogowego oraz  jazdy po torze przeszkód.

Wiedzę i umiejętności młodych rowerzystów oceniał zespół przygotowujący zawody od strony sportowo-merytotrycznje w skład którego weszli przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Opocznie, tj. Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego – podinsp. Grzegorz Fiderek, oraz  funkcjonariusze wydziału ruchu drogowego.

W wyniku przeprowadzonych eliminacji do etapu wojewódzkiego  zakwalifikowały się :

SZKOŁY PODSTAWOWE:  I miejsce – Szkoła Podstawowa w Wójcinie - opiekun Jolana Grabowska

GIMNAZJA: I miejsce – Publiczne Gimnazjum w Prymusowej Woli - opiekun Zbigniew Fura

Wszyscy uczestnicy Turnieju zostali uhonorowani nagrodami rzeczowymi, które ufundowali: Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego, Starostwo Powiatowe w Opocznie, Nadleśnictwo Opoczno, Urzędy Gmin z terenu powiatu opoczyńskiego, Opoczno I, Ceramika Paradyż, Optex.

Eliminacje wojewódzkie Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym odbędą się 12 maja br. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim. W finale wojewódzkim spotkają się najlepsze drużyny z poszczególnych powiatów województwa łodzkiego.

 
Designed by Templatka.pl