Szansa na edukację ekologiczną mieszkańców gminy PDF Drukuj Email

Gmina Poświętne złożyła wniosek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi o udzielenie dotacji w ramach konkursu pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego – edycja 2017”. Aplikacja samorządu dotyczy dotacji w kwocie ponad 24 tys. zł, natomiast wartość ogólna projektu wynosi ponad 30 tys. zł. Projekt przewiduje organizację wielu wydarzeń i akcji ekologicznych związanych z ochroną bioróżnorodności i funkcjami ekosystemów, z uwzględnieniem promocji walorów przyrodniczych województwa łódzkiego.

Realizacja programu edukacji ekologicznej mieszkańców przewidziana jest w okresie od lipca 2017 r. do czerwca 2018 r. Mieszkańcy gminy będą mieli okazję uczestniczyć m.in. w licznych wycieczkach ekologicznych, warsztatach plastyczno-malarskich, konkursach i panelu dyskusyjnym o tematyce przyrodniczej. Projekt obejmuje również powstanie specjalnego portalu poświęconego projektowi, kolportaż wśród mieszkańców darmowych egzemplarzy magazynu, map oraz broszur ekologiczno-przyrodniczych. Dodatkowo przeprowadzone zostaną również specjalne akcje ekologiczne w formie organizacji stoisk informacyjnych.

 
Designed by Templatka.pl