Nabór wniosków na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej PDF Drukuj Email

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość wsparacia może wynieść od 100 do 300 tys. zł


logo DP

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2017

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków

o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju

lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków:

od dnia 18.04.2017 r. do dnia 08.05.2017r.

(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00)

Miejsce składania wniosków:

Stowarzyszenie Dolina Pilicy

ul. św. Antoniego 55

97-200 Tomaszów Mazowiecki

Zakres tematyczny operacji:

Podejmowanie działalności gospodarczej

Forma wsparcia:

Premia w wysokości 100.000,00 zł

(na podstawie zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

Stowarzyszenia Dolina Pilicy).

Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 1 200 000,00 zł.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

logo DP

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2017

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków

o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju

lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków:

od dnia 18.04.2017 r. do dnia 08.05.2017r.

(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00)

Miejsce składania wniosków:

Stowarzyszenie Dolina Pilicy

ul. św. Antoniego 55

97-200 Tomaszów Mazowiecki

Zakres tematyczny operacji:

Rozwój działalności gospodarczej

Forma wsparcia:

Refundacja kosztów kwalifikowanych do poziomu:

70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku podmiotów wykonujących działalność

gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie

działalności gospodarczej.

Wysokość pomocy:

Maksymalna wysokość pomocy wynosi 300 000,00 zł na jednego beneficjenta w okresie

realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Wysokość pomocy przyznana na jedną operację nie może przekroczyć 300 000,00 zł.

Całkowita wartość operacji nie może być niższa niż 50 000,00 zł.

Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 1 300 000,00 zł.

Szczegóły na stronie internetowej Stowarzyszenia Dolina Pilicy pod linkiem

http://www.dolinapilicy.pl/index.php?readmore=686


 
Designed by Templatka.pl