Konieczne wyburzenie mostu w Mysiakowcu, czyli prima aprilis 2017 PDF Drukuj Email

Oczywiście dementujemy wszelkie pogłoski o wyburzeniu mostu w Mysiakowcu oraz budowie przeprawy promowej przez rzekę Pilicę. Fikcją jest również przytoczone rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Mamy nadzieję, że żart spotkał się z dobrym odbiorem oraz dostarczyliśmy Państwu porcję rozrywki i humoru. Dla tych, którzy nie widzieli opublikowanego w dniu 1 kwietnia artykułu pozostawiamy go poniżej.  


Treść prima aprilisowego artykułu z 1 kwietnia 2017 r.:

"W związku z licznym niestosowaniem się kierowców samochodów ciężarowych do ograniczenia tonażowego na drodze gminnej Poświętne - Mysiakowiec - Łęg, a szczególnie moście na rzece Pilicy oraz w wyniku przeprowadzonych specjalistycznych ekspertyz planowana jest rozbiórka mostu w miejscowości Mysiakowiec, która rozpocznie się prawdopodobnie jeszcze w bieżącym miesiącu. Obecnie trwają zaawansowane rozmowy z Wojskową Jednostką Saperską, która miałaby zająć się przeprowadzeniem detonacji obiektu na rzece Pilicy. Mieszkańcy nie pozostaną jednak bez możliwości przeprawy i przejazdu. Ku zakończeniu mają się bowiem rozmowy z Gminą Rzeczyca na temat budowy i funkcjonowania promu rzecznego, który miałby powstać równolegle do istniejącego jeszcze mostu. Samorządy na ten cel chcą pozyskać środki z UE m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pozytywną opinię na temat inwestycji wydała już Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, która podkreśla, że wyburzenie mostu oraz budowa promu rzecznego ograniczy uciążliwy ruch samochodowy, co będzie korzystnie oddziaływać na istniejące obszary chronione Natura 2000. Stąd też inwestycja zostanie dofinansowana również przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w kwocie do 70% jej kosztów całkowitych (tj. wyburzenia mostu i budowy promu). Całkowity kosztorys inwestycji opiewa na kwotę blisko dwa miliony złotych.

Inną kwestią jest fakt, że w myśl najnowszego Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji: „tereny należące do danej jednostki samorządowej oddzielone od większości jej obszaru rzeką I, II lub III kategorii, nieposiadające stałego połączenia mostowego powinny zostać administracyjnie włączone w obszar jednostki samorządu terytorialnego, z którym posiadają takowe połączenie lub są z nią spójne obszarowo”. Wynika z tego, że teren tzw. Kepy Mysiakowskiej może zostać włączony administracyjnie do Gminy Rzeczyca. Nie zmienia to jednak faktu, że władze Gminy Poświętne poczynią wszystko, aby zachować integralność terytorialną Gminy Poświętne w dotychczasowych granicach administracyjnych naszej gminy tj. łącznie z terenem Kępy Mysiakowskiej. Ostatecznie w sprawie, decyzję podejmie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji."

 
Designed by Templatka.pl