Trwają remonty dróg gminnych PDF Drukuj Email

Rozpoczynająca się wiosna jednoznacznie oznacza, że rozpoczął się intensywny okres remontów dróg. Na terenie gminy oprócz bieżących napraw nawierzchni drogowych po okresie zimowym trwają również prace drogowe przy nowych dojazdach do pól i łąk. Na tym jednak nie koniec, bo prowadzone są również zaawansowane roboty ziemne mające na celu przygotowanie terenu pod budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Gapinin Kolonia. Istotne jest przy tym, że plany inwetycyjne na terenie sołectwa Gapinin obejmują również  kolejne ważne przedsięwzięcia...

Po okresie niesprzyjających dla utrzymania dróg warunków pogodowych prowadzone są intensywne prac remontowe. Tylko w ciągu ostatnich trzech tygodni poprawione zostały nawierzchnie kilku ważnych odcinków drogowych wśród, których można wymienić m.in.: Poświętne – Mysiakowiec, Wólka Kuligowska – Mysiakowiec – granica gminy (w kierunku miejscowości Łęg), Poświętne – Brudzewice Iły, Anielin - w kierunku drogi krajowej  nr 48. Prace przy drogach nie ograniczają się jednak tylko do bieżących remontów. W ostatnim czasie powstał bardzo ważny dla rolników przejazd wraz z nowym odcinkiem drogi dojazdowej do łąk zlokalizowanych na tzw. Błotach Brudzewickich. Realizacja tych prac po długim okresie planistyczno-administracyjnym stanowi zwieńczenie wieloletnich już oczekiwań rolników. Jest to zarazem istotne rozwiązanie problemów z dojazdem do licznych zielonych użytków rolnych. I choć sprawa była rozważana jeszcze podczas poprzedniej kadencji samorządu to dopiero w trakcie obecnej znalazła swe rozwiązanie i szczęśliwe zakończenie.

 
Designed by Templatka.pl