Kurs chemizacyjny dla rolników PDF Drukuj Email

W sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne odbył się kurs chemizacyjny, uprawniający do stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy. Organizatorami kursu był Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach oraz Gmina Poświętne, która pokryła część jego kosztów.

Szkolenie poprowadzili: kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Opocznie Maria Fabianowska oraz starszy specjalista ds. produkcji i ekonomiki wsi Paweł Siwek. Nad właściwym przebiegiem kursu oraz procedury egzaminacyjnej czuwali również: przedstawicielka Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa Emilia Witoń oraz przedstawicielka Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Anna Kopczyńska.

Uczestnikami kursu byli rolnicy z terenu gminy Poświętne, którzy stosując środki ochrony roślin oraz ubiegając się o dopłaty bezpośrednie muszą posiadać aktualne zaświadczenie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (ważne przez 5 lat).

Szkolenie zakończyło się dla wszystkich uczestników pozytywnym wynikiem egzaminacyjnym. Stosowne zaświadczenia oraz zeszyty ewidencji zabiegów ochrony roślin wręczył wójt Michał Franas.

 
Designed by Templatka.pl