Dokarmiali ptaki i obserwowali przyrodę z obiektywem w ręku PDF Drukuj Email

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brudzewicach odbyło się podsumowanie dwóch konkursów przyrodniczych: plastycznego pn. „Jaki ptak przylatuje do mojego karmnika?” zorganizowanego przy współpracy z Kołem Łowieckim Diana z Warszawy oraz konkursu fotograficznego pn. „Zwierzęta i rośliny ekosystemów”, który odbył się w ramach projektu Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursach otrzymały atrakcyjne nagrody, które wręczyli obecni na uroczystości: zastępca wójta gminy Poświętne Maria Grzybek oraz myśliwi z Koła Łowieckiego DIANA - dyrektor Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN prof. dr hab. Adam Szewczyk, dr Antoni Wrzosek i Jerzy Gawur.

W ramach pierwszego z konkursów, akcja dokarmiania ptaków zimą zainicjowana została przez myśliwych na początku grudnia 2016 r. spotkaniem z uczniami, na którym udzielili młodym mieszkańcom gminy Poświętne instruktażu w omawianym zakresie. Panowie myśliwi zachęcali do systematycznego obserwowania ptaków, w wyniku czego dzieci  przedstawiły efekty swych obserwacji w postaci prac plastycznych. Najwyżej ocenione zostały prace: Alicji Szymańskiej, Ani Piątkowskiej i Paulinki Łukasik - uczennic z klasy II szkoły podstawowej.

Drugim konkursem, którego uroczyste podsumowanie odbyło się w tym samym dniu był konkurs fotograficzny „Zwierzęta i rośliny ekosystemów”, którego organizacja odbyła się w ramach projektu Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach, dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi. Koordynatorami konkursu w szkole były Panie Zofia Bartos i dyrektor placówki Elżbieta Grzegorska. Łącznie wpłynęły 23 zdjęcia przedstawiające piękno otaczającej nas przyrody i jej bioróżnorodność. Prace zostały ocenione w dwóch kategoriach wiekowych tj. z podziałem na oddział przedszkolny i klasy I-III szkoły podstawowej. W młodszej kategorii wiekowej: I - miejsce zdobyła fotografia Ewy Dróżdż , natomiast kolejne miejsce zajęli: Piotra Gruszeckiego i Mateusza Gosa. W starszej grupie wiekowej I miejsce zdobyła fotografia Filipa Rataja, II - Alicji Zawada, natomiast III - Karoliny Kaczmarek.


 
Designed by Templatka.pl