Konkurs ekologiczny w Brudzewicach PDF Drukuj Email

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brudzewicach odbył się gminny konkurs wiedzy przyrodniczej dla klas III „MŁODY OBSERWATOR PRZYRODY”, realizowany w ramach projektu „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2016/17” dofinansowanego ze środków WFOŚ i GW w Łodzi . Wzięły w nim udział dzieci ze wszystkich trzech szkół podstawowych z terenu gminy Poświętne. Konkurs sprawdzał wiedzę obejmującą zagadnienia programowe ze środowiska społeczno-przyrodniczego oraz znajomość roślin i zwierząt z otaczającego nas środowiska.

Wszystkie dzieci wykazały się dobrą znajomością wiedzy. Pozom konkurs był   niezwykle wyrównany. Największa liczbę punktów zdobyli: Filip Żak z SP Dęba i Zofia Łuczkowska z SP Poświętne.

W przebiegu konkursu uczestniczył Pan Wójt Gminy Poświętne Michał Franas, który w  podsumowaniu gratulował uczestnikom rozległej wiedzy przyrodniczej, wręczył dyplomy i nagrody książkowe.

Samorządowi zależy na edukowaniu dzieci pod względem dbania o środowisko i szeroko pojętej ekologii. Gmina Poświętne korzysta z programów jakie w tym zakresie oferuje WFOŚiGW w Łodzi. Warto przypomnieć tu choćby o otwartej w zeszłym roku w ZSS w Poświętnem nowoczesnej ekopracowni oraz realizowanym w bieżącym roku szkolnym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brudzewicach "Programie edukacji ekologicznej".

Konkurs był nie tyko formą sprawdzenia poziomu wiedzy uczestników, ale pozwolił również na poszerzenie ich wiedzy o nowe wiadomości . Organizatorami konkursu na terenie szkoły były Panie Elżbieta Grzegorska i Zofia Bartos.


 
Designed by Templatka.pl