Gmina Poświętne dofinansuje usuwanie azbestu PDF Drukuj Email

W miesiącu lutym br. Gmina Poświętne złożyła w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wniosek o uzyskaniem dotacji na zadanie usuwania azbestu z terenu Gminy Poświętne. Wniosek obejmuje 74 nieruchomości, których właściciele zgłosili wcześniej chęć demontażu i pozbycia się pokryć dachowych zawierających wyroby azbestowe. Zakładany koszt całkowity zadania wynosi 88 884,00 zł, natomiast wnioskowana wartość dofinansowania to 80% tych kosztów czyli 71 107,20 zł. Pozostałą część pokryje Gmina, stąd mieszkańcy nie poniosą żądnych kosztów własnych.  

Co warte podkreślenia będzie to pierwsze zbiorowe przedsięwzięcie usuwania azbestu organizowane na terenie gminy Poświętne, a dodatkowo w zupełności bezpłatne dla mieszkańców.

Pozyskiwanie środków na różne proekologiczne przedsięwzięcia zasadniczo wiąże się z charakterem naszej gminy na terenie, której znajduje się m.in. park krajobrazowy i obszary szczególnej ochrony Natura 2000. To czym nasza gmina może pozyskiwać turystów i  innych gości są nie tylko atrakcje turystyczne jak obiekty sakralne, miejsca pamięci narodowej, czy obiekty związane z historią filmową gminy, ale również wielkie znaczenie ma tu nieskażona przemysłem przyroda i środowisko naturalne.

Życzeniem władz gminy jest, aby jak największa liczba właścicieli nieruchomości skorzystała z możliwości uzyskania przedmiotowych dotacji. Stąd, jeżeli nasza gmina otrzyma w pierwszym kwartale obecnego roku dotację od WFOŚiGW w Łodzi, wówczas istnieje szansa na kolejny nabór wniosków od mieszkańców i ponowne starania naszego samorządu o uzyskanie dotacji.


 
Designed by Templatka.pl