Szansa na przedszkole w Dębie PDF Drukuj Email

Gmina Poświętne złożyła do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego „Wysoka jakość edukacji”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Jeżeli Gmina otrzyma wnioskowane wsparcie to projekt skierowany będzie do 21 dzieci z Buczku, Dęby i Dęborzeczki w wieku przedszkolnym, w tym 12 dzieci w wieku od 3 do 4 lat, nieobjętych wcześniej opieką przedszkolną, dla których powstaną nowe miejsca przedszkolne, a także dodatkowe miejsca pracy w niedawno reaktywowanej Filialnej Szkole Podstawowej w Dębie. Całkowita wartość projektu to: 201 988,63 zł, kwota dofinansowania, o którą stara się gmina Poświętne wynosi: 171 689,69 zł.

 
Designed by Templatka.pl