Gmina Poświętne dofinansuje wyjazdy na basen dla uczniów PDF Drukuj Email

Z inicjatywy wójta Michała Franasa sfinalizowano wsparcie finansowe do wyjazdów na basen w Opocznie dla uczniów z trzech szkół działających na terenie gminy Poświętne. Środki na ten cel zostały w 2017 roku zabezpieczone z budżetu Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która bezpośrednio podlega wójtowi, a przewodniczy jej od 2014 roku radny Zdzisław Serafin.

Celem Gminy jest głównie zachęcenie dzieci i młodzieży do nauki pływania, ale należy również pamiętać o tym, że zajęcia na basenie wpływają pozytywnie na kondycję oraz korygują wady postawy. O pływaniu mówi się, że łączy przyjemne z pożytecznym, a pożyteczne są wszystkie aspekty zdrowotne związane z regularnym ruchem i jego dobroczynnym wpływem na organizm, dlatego życzeniem wójta i przewodniczącego GKRPA jest, aby uczniowie z naszej gminy korzystali z basenu, tak jak ich rówieśnicy z Opoczna .

Warto dodać, że w gminie Poświętne zajęcia na basenie dla uczniów odbywały się przy wsparciu gminy ponad 20 lat temu. Obecnie uczniowie szkół podstawowych z Brudzewic, Dęby i Zespołu Szkół Samorządowych w Poświętnem będą mogli z takich zajęć na opoczyńskim basenie skorzystać już od marca br.

 
Designed by Templatka.pl