Konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Poświętne ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób. Treść ogłoszenia znajduje się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Poświętne pod następującym linkiem.

 
Designed by Templatka.pl