Konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Poświętne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2017 PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Poświętne  ogłoszenia otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Poświętne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2017. Treść ogłoszenia znajduje się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Poświętne pod następującym linkiem.

 
Designed by Templatka.pl