Sesja Noworoczna Rady Gminy Poświętne PDF Drukuj Email

W dniu 31 stycznia 2017 roku odbyła się uroczysta Sesja Noworoczna Rady Gminy Poświętne podczas, której wójt Michał Franas, przy pomocy prezentacji multimedialnej podsumował miniony rok oraz przedstawił najważniejsze wydarzenia i zrealizowane inwestycje w tym okresie. Na zaproszenie wójta Michała Franasa oraz przewodniczącego Rady Gminy Przemysława Skrzypka gośćmi specjalnymi obrad byli: starosta opoczyński Józef Róg, komendant KPP w Opocznie mł.insp. Konrad Kobierski, zastępca komendanta KPP w Opocznie podinsp. Wojciech Dworak, wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP Tadeusz Cisowski, wójt Gminy Mniszków Paweł Werłos, kierownik Biura Poselskiego posła na Sejm RP Roberta Telusa Rafał Skoczylas, prezes Stowarzyszenia „Poświętne – nakręcona gmina” Wojciech Jaskuła, przewodnicząca Gminnych Kół Gospodyń Wiejskich w Poświętnem Urszula Twaróg, kierownik Komisariatu Policji w Drzewicy Paweł Baran, komendant Gminnego Oddziału Zarządu OSP RP w Poświętnem Daniel Szczepaniak i prezes OSP Poświętne Jerzy Łumiński.

Po zakończeniu formalnej części obrad związanej z przyjęciem poszczególnych informacji oraz procedowaniem bloku uchwał, wójt Michał Franas przedstawił wszystkim zebranym obszerne podsumowanie 2016 roku. W przygotowanej prezentacji multimedialnej nie zabrakło omówienia licznych wydarzeń o charakterze kulturalnym, sportowym, rekreacyjno-rozrywkowym, a także działań podejmowanych na rzecz rozwoju gminy m.in. w sferze gospodarczej, kulturalnej, społecznej, turystycznej i promocyjnej. Włodarz Poświętnego przestawił także szczegółowo zrealizowane w minionym roku na terenie gminy inwestycje.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją, którą wójt Michał Franas podusmował ostatni rok funkcjnowania Gminy Poświętne:

PREZENTACJA - GMINA POŚWIĘTNE 2016 (plik .ppt 27,5 MB)

Tego dnia nie zabrakło wielu miłych akcentów. Wójt Michał Franas wraz z przewodniczącym RG Przemysławem Skrzypkiem wręczyli komendantowi KPP w Opocznie oraz jego zastępcy bukiety kwiatów gratulując objęcia stanowisk oraz życząc sukcesów. Przedstawiciele władz gminy zaznaczyli, że liczą na dobrą współpracę z nowym komendantem KPP w Opocznie.

Podczas sesji uhonorowany został także mieszkaniec miejscowości Buczek pan Stanisław Lis, który w minionym roku przekazał bezpłatnie na rzecz Gminy Poświętne kilkunastoarową nieruchomość w centrum miejscowości Buczek, pod warunkiem wybudowania na niej placu zabaw dla dzieci. Za ten ogromny dar serca, stosowne uroczyste podziękowania złożyli wspólnie: wójt Michał Franas, radna z miejscowości Buczek Małgorzata Mnich i sołtys Sołectwa Buczek Barbara Tomczyk. Pan Stanisław otrzymał również symboliczne podziękowanie w postaci pamiątkowego aktu i pięknego bukietu kwiatów.

Wśród wyróżnionych osób znaleźli się również pasjonaci biegania oraz wspaniali promotorzy Gminy Poświętne, panowie: Wojciech Jaskuła, Piotr Wojciechowski i Dawid Milczarek. W dowód uznania za wspaiałą promocję Gminy oraz jej dorobku filmowego na terenie niemal całego kraju (nie tylko podczas udziału w imprezach biegowych) panowie zostali uhonorowani przez wójta Michała Franusa i starostę Józefa Roga pamiątkowymi dyplomami i upominkami. Włodarz gminy otrzymał od wspomnianej trójki pamiątkową koszulkę biegową, która stanowi jeden z elementów prowadzonej przez nich promocji gminy. Dodajmy jeszcze, że Wojciech Jaskuła jest prezesem Stowarzyszenia „Poświętne – nakręcona gmina” oraz prowadzi profile facebookowe: „Poświętne - nakręcona gmina” i „Biegam, bo lubię Poświętne”.

W trakcie uroczystej sesji nie zabrakło okolicznościowych przemówień i odczytów. Głos zabrał m.in. starosta opoczyński Jozef Róg, który podkreślił bardzo dobrą współpracę na linii powiat – gmina oraz omówił zaawansowanie prac na rzecz budowy drogi powiatowej relacji Dęba – Studzianna. Zgodnie z informacja starosty aktualnie dokonuje się milowy krok w zakresie realizacji inwestycji, gdyż powstaje już jej dokumentacja projektowa, a same prace budowlane planowane są na najbliższe 2-3 lata. Wspaniałą współpracę z gminą Poświętne w swej mowie podkreślił również wójt Gminy Mniszków Paweł Werłos.

Obecny na posiedzeniu kierownik Biura posła Roberta Telusa odczytał list skierowany przez parlamentarzystę do włodarza Poświętnego. Z kolei list wicemarszałka województwa Artura Bagińskiego odczytał przewodniczący RG.


 
Designed by Templatka.pl