Obchody Dnia Edukacji Narodowej PDF Drukuj Email

W dniu 12 października w gminie Poświętne odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej. Z tej okazji zorganizowane zostały akademie i spotkania we wszystkich jednostkach oświatowych działających na terenie gminy. W uroczystościach w Zespole Szkół Samorządowych im. Jana III Sobieskiego w Poświętnem władze gminy reprezentowała Maria Grzybek – zastępca wójta Michała Franasa. Dzień Edukacji Narodowej to święto całej oświaty stąd obecni byli nie tylko nauczyciele, wychowawcy i pedagodzy, ale również pracownicy administracji i obsługi, a także emeryci wykonujący w swym życiu misję pracy w oświacie.

Obchody tzw. Dnia Nauczyciela w ZSS w Poświętnem rozpoczęły się o godz. 12.30 w budynku sali gimnastycznej. Dla wszystkich zebranych uczniowie gimnazjum oraz szkoły podstawowej przygotowali występ wokalno-artystyczny. Niniejsze uroczystości w sposób oczywisty były okazją do podkreślenia pełnej ofiarności pracy w kształtowaniu postaw młodych ludzi oraz przekazywaniu bezcennej wiedzy dzieciom i młodzieży.

Obecna na uroczystościach zastępca wójta Maria Grzybek odczytała list wójta Michała Franasa skierowany do pracowników oświaty. Wójt podziękował wszystkim za wychowawczy i dydaktyczny trud oraz ogromne poświęcenie, a także życzył między innymi wszelkiej pomyślności w realizacji zadań zawodowych, niewyczerpanych sił i energii w podejmowanym trudzie oraz satysfakcji płynącej z pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 
Designed by Templatka.pl