Powiatowo - gminne ćwiczenia obronne i obrony cywilnej PDF Drukuj Email

W dniu 17 października br. na terenie Gminy Poświętne przeprowadzona została część powiatowo – gminnych ćwiczeń pod kryptonimem „OPOCZNO 2016”, których istotą było praktyczne sprawdzenie  realizacji wybranych elementów zadań operacyjnych w czasie podwyższania gotowości obronnej Państwa oraz działań służby obrony cywilnej. Zgodnie z przyjętym scenariuszem, epizod przeprowadzony w miejscowościach Stefanów i Studzianna zakładał, iż doszło do zdarzenia komunikacyjnego z udziałem dużej liczby osób poszkodowanych, a zaistniała sytuacja zmusiła do rozwinięcia dla nich zastępczych miejsc szpitalnych. 

"W ramach symulowanego zdarzenia komunikacyjnego w pierwszej kolejności służby policji dokonały zabezpieczenia miejsca oraz wstępnego rozpoznania, natomiast służby ratownictwa medycznego i przedmedycznego jednostek straży pożarnej przeprowadziły akcję ratowniczą. Ze względu na dużą liczbę poszkodowanych, w miejscu zdarzenia ustawione zostały dwa namioty służące udzieleniu najpilniejszej pomocy oraz podjęcia decyzji w zakresie uruchomienia dalszych procedur hospitalizacycjnych. W trakcie przeprowadzonego rozpoznania przedmedycznego zdecydowano o konieczności pilnego leczenia szpitalnego dwóch najbardziej poszkodowanych osób. Wobec faktu, iż w pobliskich szpitalach zabrakło miejsc, podjęta została decyzja o rozwinięciu zastępczych miejsc szpitalnych  w świetlicy wiejskiej w Studziannie." - tak wyglądał w skrócie scenariusz przeprowadoznych w naszej gminie ćwiczeń.

Sprawność i koordynację działania służb obserwowali m.in.: starosta Powiatu Opoczyńskiego - Józef Róg, wójt Gminy Poświętne - Michał Franas, wójt Gminy Mniszków - Paweł Werłos, zastępca burmistrza Drzewicy - Edward Podkowiński, sekretarz Powiatu - Grażyna Wielgus, zastępca wójta Gminy Paradyż - Iwona Pluta, sekretarz Gminy Sławno - Zbigniew Wilk, sekretarz Gminy Żarnów - Bogdan Kubiszewski, sekretarz Miasta Opoczno - Tomasz Łuczkowski, komendant KPP w Opocznie – Marek Grzegory-Roróg oraz naczelnicy wydziałów, komendant PSP w Opocznie - Stanisław Sagalara, dowódca JRG w Opocznie - Dariusz Rzepka, zastępca dowódcy JRG - Józef Pacan, kierownik Stacji Ratownictwa Medycznego „FALCK” - Michał Winter.

Podsumowując ćwiczenia, wszyscy uczestnicy, pozytywnie ocenili działania służb, Stałego Dyżuru, jak również koordynację i współpracę poszczególnych uczestników ćwiczenia.

 
Designed by Templatka.pl