Zapraszamy do wypełnienia ankiety diagnostycznej PDF Drukuj Email


W związku z podjęciem prac związanych z opracowaniem dokumentu "Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Poświętne na lata 2016- 2026", wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gminy Poświętne mogą wziąć udział w badaniu ankietowym.


Ankieta skierowana jest do mieszkańców Gminy Poświętne i ma na celu właściwe zdiagnozowanie problemów społecznych występujących na terenie naszej Gminy. Wyniki ankiety posłużą opracowaniu diagnozy problemów społecznych na terenie gminy, a po ich statystycznym opracowaniu zostaną zamieszczone w ostatecznym kształcie dokumentu.


Ankieta jest badaniem anonimowym, a jej wyniki będą prezentowane w formie zbiorczej. Prosimy o przekazanie wypełnionej ankiety do 30 października 2016 r.


Ankietę można wypełnić w następujący sposób:

1. osobiście - w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Szkolna 2a lub  w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy budynek A pokój nr 4,

2. za pomocą formularza dostępnego pod aderesem https://www.interankiety.pl/i/wGX2A1Lo

 
Designed by Templatka.pl