Drogi w Anielinie i Buczku z powierzchniowym utrwaleniem PDF Drukuj Email

Trwają prace związane z poprawą stanu dróg gminnych. W ramach tych przedsięwzięć realizowane jest również powierzchniowe utwardzanie nawierzchni drogowych z wykorzystaniem sprzętu zakupionego przez Gminę w obecnym roku. O jakości i tempie prowadzonych prac przekonali się już mieszkańcy miejscowości Anielin Buczek, gdzie przy sprzyjających warunkach pogodowych wykonane zostało utwardzenie łącznie ponad 670-metrów dróg gminnych.

W pierwszej kolejności utwardzony został ponad 220-metrowy odcinek drogi w Anielinie, stanowiący swego rodzaju przedłużenie (w kierunku szańca mjr Hubala) istniejącej od ubiegłego roku jezdni asfaltowej w tej miejscowości. Rownież w miejscowości Buczek  wykonane zostało utwardzenie ponad 450-metrowego odcinka drogi gminnej prowadzącej przez część zabudowaną miejscowości zwanej "Kolonią", w kierunku "Podlesia". Przedsięwzięcie zostało w części sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego.

Utwardzenie metodą emulsji bitumicznej stanowi doskonałą podbudowę pod realizację w przyszłości ewentualnej nawierzchni asfaltowej. Dla gminy oznacza to w dłuższej perspektywie oszczędności w utrzymaniu poprzez brak konieczności uzupełniania nawierzchni kruszywem drogowym, a dla mieszkańców zdecydowanie wygodniejszy przejazd. Metoda ta sprawdza się również w zakresie uzupełniania istniejącej spękanej lub zniszczonej nawierzchni asfaltowej.

 
Designed by Templatka.pl