Panie z Poświętnego na uroczystościach 150-lecia istnienia KGW PDF Drukuj Email

W dniu 1 października br. w Białaczowie odbyły się uroczystości 150-lecia istnienia Kół Gospodyń Wiejskich. Gminę Poświętne reprezentował wójt Michał Franas oraz panie z KGW z Anielina, Brudzewic, Dęby i Poświętnego.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 14 mszą św. w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Białaczowie. Następnie wszyscy zebrani przemaszerowali na miejscowy stadion, gdzie odbyła się główna część obchodów.

Swój wkład w organizację uroczystości miały również panie z KGW z Poświętnego, które dla wszystkich uczestników wydarzenia przygotowały smaczne sałatki oraz zaprezentowały swe prace i rękodzieła na stoisku gminnym. Z monologiem kabaretowo-satyrycznym wystąpiła z kolei pani Janina Błaszczyk.

Przedstawicielki KGW z gminy Poświętne miały okazję porozmawiać z władzami wojewódzkimi i parlamentarnymi w tym dniu, bowiem wszyscy podchodzili do stoiska gminy spróbować pysznych dań, które przygotowały mieszkanki naszej gminy.

Nasze panie miały jeszcze inne powody do radości. Podczas uroczystości uhonorowana została mieszkanka wsi Dęba, długoletnia przewodnicząca miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich Pani Helena Fiderek. Za szczególne zasługi na rzecz funkcjonowania KGW oraz pracy społecznej dla dobra wsi i gminy otrzymała Order Serca Matkom Wsi. Nagrodzonej serdecznie raz jeszcze gratulujemy wyróżnienia..

 
Designed by Templatka.pl