W ramach współpracy podziwiali uroki gminy Nieborów PDF Drukuj Email

W ramach zawiązanej współpracy z Gminą Nieborów mieszkańcy Gminy Poświętne mieli okazję poznać największe atrakcje podłowickiej gminy. Wspólnym podmiotem dla obu gmin są bogate tradycje filmowe związane z realizacją różnych produkcji. Wśród osób wędrujących szlakiem filmowym oraz podziwiających uroki turystyczne gminy Nieborów znaleźli się: zastępca wójta Maria Grzybek, prezes stowarzyszenia „Poświętne – nakręcona gmina” Wojciech Jaskuła, wiceprzewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Mnich, radni, sołtysi, strażacy z OSP, panie z Kół Gospodyń Wiejskich oraz kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej Maria Szufladowicz.

Wycieczka była formą rewizyty za lipcową wizytę mieszkańców gminy Nieborów śladami filmów realizowanych na terenie gminy Poświętne.

Powitanie nastąpiło w Urzędzie Gminy w Nieborowie, a mieszkańców gminy Poświętne witali miejscowi samorządowcy na czele z wójtem Panem Andrzejem Werle, który przedstawił charakterystykę gminy. Następnie goście zwiedzili nieborowski pałac, który dla wielu osób kojarzy się z adaptacją filmową Jana Brzechwy pt. „Akademia Pana Kleksa”, a także noegotycki kościół oraz nieodległą Arkadię. Przedstawiciele gminy Poświętne zobaczyli także mały, rodzinny browar w Bednarach.

Nie zabrakło też aspektów kulturalnych związanych z tradycjami ludowymi. Goście mogli więc zobaczyć co gmina Nieborów proponuje swoim mieszkańcom w tej sferze. Szczególne wrażenie zrobiło przedszkole w Bełchowie, w którym odbył się także koncert miejscowego zespołu ludowego.

Należy podkreślić fakt, że w minionym roku z inicjatywy wójta powstało stowarzyszenie „Poświętne – nakręcona gmina”, które od samego początku postawiło sobie za cel nawiązanie współpracy z innymi samorządami o podobnym, jak Poświętne dorobku filmowym.

 
Designed by Templatka.pl