W trakcie zebrań wiejskich... PDF Drukuj Email

Już od kilku lat wrzesień stanowi czas zebrań sołeckich poświęconych przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego na kolejny rok budżetowy. Nie inaczej jest również w roku bieżącym. Od początku września już w ośmiu sołectwach mieszkańcy zdecydowali o przedsięwzięciach, które będą realizowane w roku przyszłym. W spotkaniach uczestniczą przedstawiciele władz Gminy Poświętne - wójt Michał Franas lub w przypadku jego nieobecności - zastępca wójta Maria Grzybek.

Zebrania wiejskie odbyły się już w sołectwach: Wólka Kuligowska, Małoszyce, Brudzewice, Stefanów, Ponikła, Studzianna, Dęba i Dęborzeczka. W ramach podjętych przez mieszkańców poszczególnych sołectw uchwał zdecydowano o realizacji przedsięwzięć najistotniejszych dla lokalnej społeczności lub takich, które będą zintegrowane z działaniami inwestycyjnymi Gminy. Niewątpliwie wykonanie wszystkich przyjętych zadań będzie służyć poprawie warunków życia mieszkańców jak np. naprawa dróg gminnych, wymiana lamp oświetlenia ulicznego na lampy typu LED, remont i doposażenie świetlic zarządzanych przez gminę.

W najbliższym czasie odbędą się zebrania sołeckie w miejscowościach: Gapinin – dnia 15.09, Brudzewice Kolonia - 18.09, Poświętne – 22.09. Terminy zebrań w pozostałych sołectwach są w trakcie uzgadniania z sołtysami.

 
Designed by Templatka.pl