Narodowe Czytanie "Quo vadis" w Poświętnem i Dębie PDF Drukuj Email

W dniu 3 września Gminna Bibliotek Publiczna, Biblioteka Szkolna w Poświętnem oraz Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębie przystąpiły do ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania powieści „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza odbywającej się pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Czytanie powieści naszego noblisty rozpoczęło się o godz. 11.00 w Parku św. Marka przed Urzędem Gminy w Poświętnem. Drugi akt tego wydarzenia odbył się o godzinie 14.30 w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębie.

W spotkaniu z literaturą, które miało miejsce w Parku św. Marka w Poświętnem udział wzięli m.in.: wójt Michał Franas, zastępca wójta – Maria Grzybek, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Poświętne – Maciej Szufladowicz, radna Rady Gminy Poświętne – Zuzanna Szufladowicz, przewodnicząca Gminnych Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Poświętne – Urszula Twaróg, nauczycielka języka polskiego miejscowego gimnazjum – Elżbieta Kolecka oraz gimnazjaliści i mieszkańcy gminy Poświętne.

Spotkanie rozpoczęła kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej Maria Szufladowicz, która powitała wszystkich jego uczestników. Następnie głos zabrał wójt gminy Poświętne Michał Franas, który przeczytał list od prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz życzył zebranym miłych   i radosnych chwil ze wspólnie spędzonego czasu z lekturą „Quo vadis”.

Zanim zebrani przeszli do wspólnego czytania powieści gimnazjalistka Marysia wprowadziła uczestników w rzymski nastrój śpiewając pieśń „Quo vadis domine”. Krótkie streszczenie powieści przedstawiła Maria Szufladowicz, a Elżbieta Kolecka nawiązała do tytułu powieści i czasów I w. n.e. tj. Rzymu za panowania cesarza Nerona.

W następnej kolejności rozpoczęła się główna część wydarzenia. Młodzież gimnazjalna czytała na głos wybrane fragmenty powieści. Była też krótka przerwa na poczęstunek owocami, ciastem i napojami – wzorem tego jak to w tamtych odległych czasach bywało na uczcie u Nerona. Klamrą spinającą całe wydarzenie był ponowny występ wokalny uzdolnionej muzycznie gimnazjalistki, za który otrzymała gromkie brawa.

Podobny przebieg miało spotkanie w Dębie, które rozpoczęła kierownik Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębie Ewa Żak. W czytaniu powieści naszego noblisty uczestniczyli m.in. wójt Michał Franas, wiceprzewodnicząca Rady Gminy Poświętne Małgorzata Mnich, radny Rady Gminy Poświętne Zdzisław Serafin, sołtys miejscowości Dęba Leszek Wiechecki, przedstawicielki KGW w Dębie.

Wspólna lektura powieści dała asumpt do dyskusji literackich dotyczących prezentowanego dzieła, jak również biografii noblisty. Ostatnim punktem programu był konkursem wiedzy ze znajomości utworu.

Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy zechcieli przybyć i przeżyć duchową ucztę, słuchając i czytając wybitną powieść Henryka Sienkiewicza „Quo vadis”. 
Designed by Templatka.pl