Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Poświętnem PDF Drukuj Email

Z inicjatywy wójta gminy Poświętne Michała Franasa oraz w związku z jego wielokrotnymi interwencjami w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 48 w miejscowości Poświętne tuż przed zakończeniem okresu wakacyjnego odbyło się spotkanie terenowe zwołanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W skład Komisji weszli przedstawiciele: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi, Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz Urzędu Gminy Poświętne na czele z włodarzem gminy.

Spotkanie odbyło się w Poświętnem przy skrzyżowaniu DK 48 z ul. Bielawską, czyli w najbardziej newralgicznym punkcie pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego na odcinku drogi krajowej przebiegającego przez teren gminy Poświętne.

Miejsce spotkania nie było przypadkowe. To właśnie tutaj doszło do wielu kolizji i wypadków drogowych, niestety również z ofiarami śmiertelnymi. W swych interwencjach kierowanych do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi wójt wielokrotnie podnosił konieczność podjęcia działań zwiększających bezpieczeństwo uczestników zarówno ruchu drogowego jak i pieszych, z uwzględnieniem w pierwszej kolejności tego odcinka drogi krajowej.

Efektem spotkania było ustalenie, iż poczynione zostaną starania celem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez instalację zabezpieczeń chroniących pieszych. Działanie to musi zostać zrealizowane w oparciu o wymagania techniczne i obowiązujące przepisy bezpieczeństwa ruchu drogowego, które niestety ograniczają możliwości poprawy bezpieczeństwa w sposób oczekiwany przez włodarza jak i mieszkańcow gminy tj. poprzez instalację na chodnikach pełnych barier.

Mimo wszystko prace nad uzyskaniem optymalnego rozwiązania dla przedmiotowej kwestii będą trwały dalej.  Obecnie jest także pisemna deklaracja GDDKiA w Łodzi o ograniczeniu prędkości na odcinku Anielin – Fryszerka, gdzie dochodzi do wielu zdarzeń drogowych. Trwają również ustalenia związane z budową chodnika w miejscowości Studzianna.

 
Designed by Templatka.pl