Dożynki Gminno-Parafialne czyli Święto Plonów w Gminie Poświętne PDF Drukuj Email

Zorganizowane w dniu 28 sierpnia 2016 roku w Poświętnem przy Bazylice MB Studziańskiej na terenie tzw. „Ogrodzieńca” Dożynki Gminno-Parafialne przeszły już do kart historii naszej gminy. Organizatorami dożynek byli: wójt Gminy Poświętne Michał Franas, proboszcz parafii w Studziannie ks. Jerzy Cedrowski, przewodniczący Rady Gminy Poświętne Przemysław Skrzypek oraz Gminy Ośrodek Kultury w Poświętnem. Funkcję Starostów dożynek pełnili: mieszkanka Wólki Kuligowskiej i radna Rady Gminy Poświętne Maria Jakubczyk oraz sołtys sołectwa Dęba Leszek Wiechecki. I choć uroczystościom towarzyszyła upalna pogoda to nie zabrakło wielu ważnych zdarzeń i okoliczności oraz licznej publiczności, a zabawa trwała do późnych godzin wieczornych.

Święto plonów w Gminie Poświętne rozpoczęło się od uformowania uroczystego orszaku dożynkowego. Punktualnie o godz. 11.30 korowód przemaszerował do Bazyliki św. Rodziny. Za idącymi na czele pocztami sztandarowymi wszystkich jednostek OSP z terenu naszej gminy, niosąc dary dożynkowe i plony ziemi przemaszerowali kolejno: Starostowie dożynek – Maria Jakubczyk i Leszek Wiechecki, Gospodarz dożynek - wójt Michał Franas i przewodnicząca Gminnych Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Poświętne Urszula Twaróg, przewodniczący Rady Gminy Poświętne – Przemysław Skrzypek i przedstawicielka sołectwa Anielin Iwona Koprowska, dzieci z kwiatami oraz przedstawiciele sołectwa Anielin i Wólka Kuligowska z swoimi wieńcami dożynkowymi. Uroczystą homilię dożynkową odprawił proboszcz Parafii Studzianna ks. Jerzy Cedrowski.

Po skończonej mszy św., uroczysty oraz zarazem barwny korowód przy akompaniamencie prowadzonej przez kapelmistrza Bogusława Małachowskiego Klasztornej Orkiestry Dętej „BAZYLIKON przeszedł na plac dożynkowy, gdzie odbył się ceremoniał dożynkowy.

Wójt Gminy Poświętne jako gospodarz uroczystości przywitał wszystkich przybyłych gości, wśród których byli m.in.: ks. Jerzy Cedrowski - Proboszcz Parafii Studzianna, Krystyna Ozga – posłanka czerech kadencji na Sejm RP, Artur Bagieński - wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Bogdan Munik – sekretarz Miasta Piotrków Trybunalski, Bronisław Brylski – wiceprzewodniczący Rady Miasta Piotrków Trybunalski, Marek Sarwa – członek Zarządu Powiatu Opoczyńskiego, Paweł Werłos – wójt gminy Mniszków, Jacek Reszelewski – wójt gminy Białaczów, podinsp. Konrad Kobierski – zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Opocznie, mł. bryg. Józef Pacan – zastępca Dowódcy JRG Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie, Dawid Kosylak – nadleśniczy Nadleśnictwa Opoczno, Małgorzata Gajewska – zastępca Dyrektor Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarno-Epidemiologicznego w Opocznie, Marek i Jolanta Orciuch – właściciele Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej VITA MED., Marian Kacprzak – przewodniczący Rady Powiatowej Izb Rolniczych Województwa Łódzkiego w powiecie opoczyńskim, Maciej Mrozowicz – redaktor prowadzący „Tygodnika Opoczyńskiego”, Kazimierz Wiechecki – wiceprzewodniczący Rady Gminy Poświętne, Małgorzata Mnich – wiceprzewodnicząca Rady Gminy Poświętne, Marian Grzegorski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Poświętne, Bogdan Kacprzak – przewodniczący Komisji Budżetowej, Gospodarczej Rolnictwa Rady Gminy Poświętne, Maciej Szufladowicz – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Poświętne, Bogusław Małachowski – kapelmistrz Klasztornej Orkiestry Dętej „Bazylikon”, Ewa Chechelska – kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia, Maria Szufladowicz – kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem, Anna Wiktorowicz – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem, Bogusław Fidelus – dyrektor ZSS w Poświętnem, Elżbieta Grzegorska – dyrektor Szkoły w Brudzewicach, Anna Nowak – kierownik Filialnej Szkoły w Dębie, Andrzej Kowalik – prezes KS Poświętne, Marian Pisarski – prezes stowarzyszenia „Przyjaciół Bazyliki w Studziannie”, Wojciech Jaskuła – prezes stowarzyszenia „Poświętne – nakręcona Gmina”, Urszula Twaróg – przewodnicząca Gminnych Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Poświętne, Krzysztof Wlazło – prezes Zarządu Głównego OSP Poświętne, prezesi i druhowie jednostek OSP z terenu gminy Poświętne, Sołtysi z Gminy Poświętne oraz Sponsorzy dożynek.

Po zakończonej części powitalnej Starostowie Dożynek przekazali Wójtowi bochen chleba – symbol trudu pracy rolnika oraz jego miłości do ziemi. W dalszej kolejności zgodnie z tradycją ludowo-dożynkową nastąpiło tzw. obśpiewanie i obtańczenie wieńców. Swe zdolności wokalno-artystyczne zaprezentowali przedstawiciele sołectw Anielin i Wólka Kuligowska, którzy przygotowali tegoroczne wieńce dożynkowe. Po nich głos zabrał włodarz gminy. W swym przemówieniu podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji uroczystości, a także nawiązał do zrealizowanych na terenie gminy inwestycji, podjętych działań na rzecz jej rozwoju oraz perspektyw na przyszłość. Na zakończenie wójt w asyście dzieci oraz przewodniczącej Gminnych Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Poświętne podzielił się z zebranymi mieszkańcami i gośćmi otrzymanym chlebem dokonując tym samym symbolicznego podziału zbiorów.

Następnie wygłoszone zostały przemowy okolicznościowe. Odczytano listy z życzeniami dożynkowymi, które zostały skierowane na ręce wójta Gminy Poświętne przez posła na Sejm RP Roberta Telusa oraz Wicemarszałków Województwa Łódzkiego Artura Bagieńskiego i Dariusza Klimczaka. Głos zabrała także była posłanka na Sejm RP Krystyna Ozga oraz członek Zarządu Powiatu Opoczyńskiego Marek Sarwa.

Podczas święta plonów również druhowie z jednostki OSP w Brudzewicach mieli swój uroczysty moment. Po wygłoszonych okolicznościowych mowach nastąpiło poświęcenie zakupionego w obecnym roku sprzętu gaśniczego, którego dokonał ks. proboszcz Jerzy Cedrowski.

Po części obrzędowej nastąpiła część artystyczna. Jako pierwsze w rytmach muzyki swe zdolności wokalne i taneczne przedstawiły dzieci i młodzież z gminy Poświętne. Nie zabrakło też fragmentów humorystyczno-kabaretowych. Następnie swe – już wielokrotnie uznane - walory artystyczne zaprezentowały w repertuarze ludowym Panie z Koła Gospodyń Wiejskich Dębie. Przy scenie rozgrywane były także gry i zabawy dla dzieci.

W tym samym czasie trwał ogłoszony wcześniej konkurs na najładniejsze dożynkowe stoisko sołeckie. Komisja, której przewodniczył wójt Michał Franas i ks. proboszcz Jerzy Cedrowski, z nieukrywanym zachwytem podziwiała przygotowane namioty dożynkowe i niezwykle bogate dekoracje, wykonane z właściwą sobie symboliką ludowo-artystyczną. Po zakończonych występach nadszedł czas na ogłoszenie wyników konkursu. Komisja przyznała ex aequo pierwsze miejsce dla stoisk sołectwa Mysiakowiec i Wólka Kuligowska. Pozostałe sołectwa z swymi namiotami zajęły ex aequo drugie miejsce. Wszyscy otrzymali dyplomy i atrakcyjne nagrody.

Oprócz głównych uroczystości odbyły się również imprezy towarzyszące. Naturalnie największym zainteresowaniem wśród dorosłych cieszyły się wymienione już stoiska sołectw, gdzie można było skosztować specjałów kuchni regionalnej. Wzrok przyciągały również wspaniałe płody rolne (owoce, warzywa, zboża), a także licznie eksponaty oraz wytwory kultury ludowej będące wspaniałymi świadectwami historii wsi i naszego regionu. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się bezpłatne atrakcje przygotowane dla najmłodszych m.in.: park zabawy, malowanie twarzy, farbowanie włosów oraz wata cukrowa.

Ogromne zainteresowanie wzbudził konkurs mający na celu wybranie Strongmana Gminy Poświętne. Do konkursu przystąpiło 9 mężczyzn. Najsilniejszy w podnoszeniu beczki okazał się sołtys miejscowości Wólka Kuligowska - Dominik Kośka, natomiast drugie miejsce zajął sołtys Anielina – Piotr Kaczmarczyk. Zwycięzca otrzymał z rąk wójta Michała Franasa oraz wicemarszałka Województwa Łódzkiego Artura Bagieńskiego puchar, voucher oraz piwną niespodziankę.

Nie były to jedyne konkursy i nagrody tego dnia. Za najlepszą reklamę dożynkową uznana została wykonana przez mieszkańców Brudzewic postać bajkowego Minionka. Zwycięzcom nagrodę w postaci dyplomu i bonu na spływ kajakowy dla czterech osób, wręczyli wójt Michał Franas oraz wokalista Norbi – gwiazda muzyczna dożynek.

Również na scenie dożynkowej odbyło się wręczenie nagród w konkursie filmowym prowadzonym na profilu facebookowym „Poświętne – nieznane archiwum polskiego filmu”. Zwycięzcą konkursu został Krystian Milczarek. Kolejne miejsca zajęli – Dawid Milczarek i Piotr Wojciechowski. Nagrody wręczyli wspólnie Maria Grzybek - zastępca wójta Gminy Poświętne oraz Wojciech Jaskuła – prezes stowarzyszenia „Poświętne – nakręcona gmina”. Nagrodą główna to wycieczka do Nieborowa ufundowana przez wójta Michała Franasa.

Uroczystości dożynkowe zakończyły koncerty. Gwiazdami dnia były zespoły Norbi, Happy And Junior, Ellixir oraz Ona i Oni. Zebrani bardzo ciepło przyjęli Wykonawców śpiewając z nimi największe przeboje, a także uczestnicząc w zabawie tanecznej do późnych godzin wieczornych.


Zapraszamy do obejrzenia całej galerii (211 zdjęć)


 
Designed by Templatka.pl