W Gapininie wspominali dawne czasy PDF Drukuj Email

W dniu 6 sierpnia 2016 roku doszło do niezwykłego wydarzenia w świetlicy wiejskiej w Gapininie. Z inicjatywy wójta Gminy Poświętne Michała Franasa oraz Stowarzyszenia „Poświętne – nakręcona gmina” zostało zorganizowane spotkanie podczas, którego głównym punktem była projekcja zrealizowanego na terenie sołectwa Gapinin w latach 60-tych XX w. filmu pt. „Dawno temu w Gapininie”.

Spotkanie rozpoczął o godz. 20 wójt Michał Franas, który witając licznie przybyłych mieszkańców przedstawił ideę organizacji wydarzenia oraz krótką historię powstania filmu dokumentującego obraz miejscowości Gapinin z końca lat 60-tych XX wieku, a tym sielskość naturalnych krajobrazów wsi, trud pracy rolniczej, codzienne obowiązki gospodarskie, a także czas zabawy i rozrywki na wsi.

Projekcja filmu dostarczyła wiele miłych chwil dla przybyłych mieszkańców, którzy mogli rozpoznać zarówno swoje jak i najbliższych twarze sprzed ponad 50 lat. Nie zabrakło przy tym wielu wspomnień i ciekawych historii.

Wszyscy przybyli tego dnia do świetlicy wiejskiej w Gapininie mieli również okazję obejrzeć film z 1964 roku dokumentujący uroczystości odpustowe św. Michała.

Po części oficjalnej rozpoczęła się część rozrywkowa. Przy pysznych potrawach z grilla oraz rytmach muzyki tanecznej mieszkańcy bawili się do późnych godzin wieczornych.

Liczba uczestników wydarzenia jak i tych, które odbyły się wcześniej w miejscowościach Dęba i Anielin jednoznacznie świadczy, iż istnieje potrzeba organizacji tego typu spotkań.

 
Designed by Templatka.pl