Spotkanie z młodzieżą z ŚDM PDF Drukuj Email

W ramach trwających w naszym kraju Światowych Dni Młodzieży, w miniony piątek (22 lipca) do Gminy Poświętne przybyli pielgrzymi, wśród których była młodzież m.in. z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Meksyku, Brazylii i oczywiście Polski. Na kilka godzin Poświętne stało się przystankiem dla międzynarodowej grupy młodych ludzi wędrującej do Krakowa na uroczystości centralne. W spotkaniu uczestniczyły władze gminy – wójt Michał Franas oraz zastępca wójta Maria Grzybek.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w bazylice Matki Boskiej Świętorodzinnej w Poświętnem, której przewodniczył ordynariusz diecezji radomskiej - biskup Henryk Tomasik. W trakcie sprawowanej homilii młodzież wykonała pieśni religijne w swoich ojczystych językach, więc zebrani mogli wysłuchać przepięknych utworów w języku rosyjskim, ukraińskim, białoruskim. Na zakończenie Mszy św. przedstawiciele Gminy Poświętne na czele z zastępcą wójta Marią Grzybek w podziękowaniu za złożoną wizytę oraz przewodnictwo uroczystościom podarowali biskupowi ordynariuszowi bukiet kwiatów oraz słój naturalnego miodu pszczelego.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się tradycyjne stroje ludowe, w które ubrane były mieszkanki naszej gminy. Wielokrotnie, na prośbę zagranicznych gości, pozowały do pamiątkowych zdjęć, co świadczy o tym, że nasza tradycja jest atrakcyjna dla osób z innych kręgów kulturowych.

Po kościelnej uroczystości na zaproszenie wójta gminy Poświętne Michała Franasa młodzież przemaszerowała do budynku ZSS w Poświętnem na obiad, który składał się tradycyjnych polskich potraw. Wójt dokonał powitania wszystkich przybyłych pielgrzymów na czele z biskupem ordynariuszem Henrykiem Tomasikiem. Następnie na przyległym do szkoły boisku odbyły się tańce i zabawy integracyjne. Pielgrzymi korzystali też z stworzonych przez druhów z jednostek OSP gminy Poświętne kurtyn wodnych, które stanowiły element ochłody i wytchnienia w ten ciepły i słoneczny dzień.

 
Designed by Templatka.pl