Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Poświętne, w imieniu Ministerstwa Środowiska informuje, że w lasach wszystkich form wlasności na terenie całego kraju, w latach 2016-2020, będą przeprowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach programu monitoringu lasów.

Program ten stanowi element systemu Państwowego Monitoringu Środowiska. Treść programu dostepna jest na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska http://www.gios.gov.pl.

Prace terenowe będą wykonywane przez pracowników Instytutu Badawdczego Leśnictwa lub przez oosby upoważnione przez Instytut, w okresie od 1 czerwca do 30 września w latach 2016-2020. Zebrane wyniki posłużą do oceny stanu zdrowotnego lasów Polski wszystkich form własności w relacji do zmieniających się warunków środowiska.

W związku z powyższym prosimy o umożliwienie osobom upoważnionym przez Instytut Badawczy Leśnictwa wstepu na teren lasów i dokonania obserwacji i pomiarów na stałych powierzchniach obserwacyjnych.

 
Designed by Templatka.pl