Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Drukuj

W dniu 17 lipca na obiekcie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Studziannie odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. W zawodach uczestniczyły wszystkie jednostki OSP z terenu Gminy Poświętne. Wśród wielu obserwujących zawody mieszkańców gminy byli m.in. władze gminy Poświętne – wójt Michał Franas i zastępca wójta – Maria Grzybek, radni i radne Rady Gminy Poświętne na czele z przewodniczącym – Przemysławem Skrzypkiem, sołtysi oraz zasłużeni druhowie z jednostek OSP Gminy Poświętne.

Zawody rozegrane zostały w dwóch konkurencjach: ćwiczenia bojowe oraz sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami. Sędzią głównym był druh Daniel Szczepaniak, a towarzyszyli mu druh Tomasz Duda oraz druh Antoni Łaski.

Zawody okazały się niezwykle wyrównane o czym świadczy fakt, iż wszystkie jednostki osiągnęły równą punktację w konkurencji sztafety pożarniczej. O końcowym wyniku zdecydowały zatem ćwiczenia bojowe. Finalnie I miejsce i Puchar Wójta zdobyła jednostka OSP Poświętne z łącznym wynikiem – 114,5 pkt. Kolejne miejsca zajęły odpowiednio: jednostka OSP Brudzewice – 131 pkt. i jednostka OSP Gapinin – 137,5 pkt.

W zwycięskiej drużyny udział w zawodach wzięli: Tomasz Łumiński, Wojciech Kałużny, Krystian Milczarek, Kamil Kózka, Mariusz Badura, Mateusz Badura, Dominik Łuczyński, Grzegorz Kacprzak, Dominik Walasik, Dawid Milczarek, Michał Wiktorowicz.

Jednostkę OSP Brudzewice reprezentowali druhowie w składzie: Bartłomiej Starus, Paweł Białek, Marcin Matuszczak, Łukasz Starus, Daniel Kaczmarek, Adam Dziurzyński, Tomasz Grzybek, Leszek Kośka.

Z kolei w składzie drużyny jednostki OSP Gapinin znaleźli się: Tomasz Wlazło, Maciej Czupryn, Dariusz Duda, Michał Piątkowski, Marcin Kośka, Marcin Pietrowski, Artur Duda, Grzegorz Kołodziejczyk.

Wręczenia Pucharu i dyplomów dokonał wójt Gminy Poświętne Michał Franas wraz z prezesem Zarządu Gminnego OSP Poświętne druhem Krzysztofem Wlazło oraz przewodniczącym Rady Gminy Poświętne Przemysławem Skrzypkiem.