Tylko do 15 lipca zapisy osób zainteresowanych możliwością uzyskania dofinansowania do instalacji odnawialnych źródeł energii PDF Drukuj Email

Oś priorytetowa IV, Działanie 4.1 , „Odnawialne Źródła Energii”

BEZ KREDYTOWANIA !!!!!

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania do odnawialnych źródeł energii zachęcamy do zapoznania się z poniższą informacją.

Zapisy osób zainteresowanych tylko do 15 lipca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Poświętne pod nr tel 44 756-40-34

  1. 1.Beneficjentem jest GMINA ( Gmina dostaje środki na OZE dla swoich mieszkańców i na budynki użyteczności publicznej znajdujące się na terenie Gminy)
  2. 2.Amortyzacja 5 lat, na podstawie umowy dzierżawy z Gminą.
  3. 3.Dofinansowanie Unijne to 85% kosztów kwalifikowanych, po stronie mieszkańców pozostaje 15% + Vat ( 8%, od całości danej inwestycji).
  4. 4.Jeden mieszkaniec może zamontować kilka źródeł.
  5. 5.Kilka źródeł na 1 domu to kilka instalacji wchodzących w skład dokumentacji
  6. 6.Krok po kroku:

- ostateczny termin złożenia wniosku przez Gminę – 2 wrzesień 2016

- decyzja Urzędu Marszałkowskiego do stycznia 2017

- wyłonienie wykonawcy w drodze przetargu

- montaż 2017-2018

  1. 7.Możliwość zamontowania :

- kolektorów słonecznych, do produkcji ciepłej wody użytkowej przykładowe zestawy:

a) dla rodziny 1-3 osobowej, zbiornik 300l/ 20 rur kolektora, koszt netto 12 000, mieszkaniec 1800 netto + vat

b) dla rodziny 4-6 osobowej, zbiornik 300l/30 rur kolektora, koszt netto 14 000, mieszkaniec 2100 netto + vat

c) dla rodziny powyżej 7 osób, zbiornik 400L/ 58 rur kolektora, koszt netto 16 000, mieszkaniec 2400 netto + vat

Koszty niekwalifikowane :

- podłączenie górnej wężownicy – około 100 zł + materiał

- grzałka elektryczna – 3,5 kw, około 200 zł

- orurowanie powyżej 3 m pomiędzy zbiornikiem a stałym źródłem – w zależności od ilości rur

- paneli fotowoltaicznych, do produkcji prądu, przykładowe zestawy:

a) 2 kw, 8 paneli, koszt netto 14 000, mieszkaniec 2 100 netto + vat

b) 3 kw, 12 paneli, koszt netto 21 000, mieszkaniec 3 1500 netto + vat

c) 5 kw, 20 paneli, koszt netto 35 000, mieszkaniec 5 250 netto + vat

Klient może zainstalować nie więcej niż wynika z rachunków rocznych za prąd.

W przypadku nowych domów, bierze się zużycie do podobnego domu metrażowo.

Koszty niekwalifikowane:

- Modernizacja rozdzielni głównej w budynku – koszt około 700 zł.

- Zabezpieczenie różnicowo-prądowe o prądzie różnicowym 100 Ma – koszt ok. 250 zł.

- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe po stronie AC – koszt około 300 zł.

- Wymiana okablowania w domu z Al. Na Cu – koszt zależny od ilości okablowania.

- pieca na biomasę:

a) o mocy 25 kw, koszt netto 15 000, mieszkaniec 2 250 netto + vat

Piec na pelet – V klasa sprawności, powyżej 95%

W Polsce producenci : Kostrzewa, SAS,

 

- pomp ciepła, do produkcji ciepłej wody użytkowej, przykładowe zestawy:

a) moc około2 kw, zbiornik 200l, koszt netto 10 000, mieszkaniec 1500 netto + vat

b) moc około 4 kw, zbiornik 300l koszt netto 12 000, mieszkaniec 1800 netto + vat

Powyższe ceny są przykładowe i mogą ulec zmianie ze względu na

- długi termin od momentu podjęcia decyzji przez Gminę do momentu ewentualnego montażu,

- nie kwalifikowalność niektórych kosztów w danym domostwie.

Szacunkowa cena wizyty Technika w danym gospodarstwie domowym 100 zł ( brutto)

Inne:

- kredyt hipoteczny nie ma znaczenia,

- po 5 latach na podstawie umowy darowizny urządzenie przechodzi na własność właściciela nieruchomości

- tylko właściciel może wnioskować ( brak wpisu w księdze wieczystej dyskwalifikuje udział)

- jeśli właścicielem nieruchomości jest jedna osoba a gruntu druga – decyzja gminy

- ustalenia z technikiem są wiążące i nie ma opcji zmiany w momencie montażu

- dom : co najmniej stan surowy zamknięty

- wszystkie dokładne dane o produktach będą wiadome w momencie przetargu.

 
Designed by Templatka.pl