Program edukacji ekologicznej - "Piękno i różnorodność ziemi opoczyńskiej" Drukuj

Powiat Opoczyński realizuje projekt pn. Program edukacji ekologicznej – „Piękno i różnorodność ziemi opoczyńskiej”, dotowany przez Wojewódzki Fundusz Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w ramach którego zostaną m. in. zorganizowane dwa konkursy ekologiczne, tj.: fotograficzny pn. „Osobliwości przyrody powiatu opoczyńskiego” - zadanie konkursowe polega na wykonaniu dokumentacji fotograficznej i opisu położonego na terenie powiatu opoczyńskiego obiektu przyrodniczego; na trasę rowerową lub pieszą pn. „Bliżej opoczyńskiej natury” - zadaniem konkursowym jest wykonanie opisu i dokumentacji fotograficznej jednodniowej trasy rowerowej/pieszej na terenie powiatu opoczyńskiego.

Dzięki materiałom zgromadzonym w ww. konkursach, wydany zostanie album „Osobliwości przyrody powiatu opoczyńskiego”, zawierający m. in. informację o obiektach przyrodniczych, zabytkach, miejscach poświadczających ważne wydarzenia historyczne, obiektach istotnych dla lokalnej społeczności i infrastrukturze turystycznej każdej z 8 gmin powiatu opoczyńskiego. Uzupełnieniem albumu będzie folder „Każdy zyska na ochronie środowiska”, zawierający informacje dot. przyczyn obniżenia bioróżnorodności i pogarszania się „świadczeń ekosystemowych”, konsekwencjach tych zjawisk dla zdrowia i życia ludzi oraz działaniach mających na celu zachowanie dziedzictwa przyrodniczego.

Wyróżnieniem dla uczestników konkursu fotograficznego będzie nadrukowanie zdjęć najładniejszych obiektów przyrodniczych powiatu opoczyńskiego, na torbach wielokrotnego użytku, dla laureatów konkursów przewidziane są nagrody. Wszystkie wykorzystane prace zostaną podpisane imieniem i nazwiskiem autora i nazwą miejscowości lub szkoły.

Realizacja zadań ujętych w Programie edukacji ekologicznej – „Piękno i różnorodność ziemi opoczyńskiej” umożliwi podniesienie poziomu wiedzy przyrodniczej i ekologicznej, poznanie różnorodności przyrody powiatu opoczyńskiego i uświadomienie potrzeby samodzielnych działań na rzecz ochrony jego naturalnych walorów.

Zachęcamy wszystkich do aktywnego udziału w konkursach!


- Regulamin konkursu fotograficznego

- Regulamin konkursu na trase rowerową lub pieszą