Uczniowie z Poświętnego na I miejscu PDF Drukuj Email


Z inicjatywy Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Szkole Podstawowej w Sadykierzu (pow. tomaszowski) odbył się finał konkursu „Bezpieczna wieś”. W konkursie wzięli udział gimnazjaliści z Gminy Poświętne, Rzeczyca i Czerniewice Konkurs przebiegał dwuetapowo. Gimnazjalistom towarzyszyła zastępca wójta Maria Grzybek oraz dyrektor Zespołu Szkół samorządowych w Poświętnem Pan Bogusław Fidelus.


W pierwszym etapie uczniowie po obejrzeniu zestawów maszyn rolniczych sprzęgniętych z ciągnikiem odpowiadali na pytania zadawane przez inspektora pracy. W drugim etapie rozwiązywali test składający się z 10 pytań. Suma punktów z części „praktycznej” i testowej zadecydowała o kolejności zajętych przez szkoły miejsc. Zwycięzcami zostali uczniowie Zespołu Szkół Samorządowych im. Jana III Sobieskiego w Poświętnem.  


Wszyscy laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody ufundowane przez organizatorów.


W czasie spotkania z uczniami  inspektor KRUS wygłosił prelekcję na temat zagrożeń wypadkowych w rolnictwie i wspólnie z inspektorem PIP zapoznał uczniów uczestniczących w podsumowaniu ww. konkursu z zasadami bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym.

 

Władze samorządowe wyraziły dużą radość z faktu, że wiedza naszych uczniów jest tak duża bowiem przełożyć się to tylko może na ich bezpieczeństwo podczas prac w gospodarstwach rolnych.


 
Designed by Templatka.pl