Nowe dojazdy do pól i łąk PDF Drukuj Email

W ostatnim miesiącu na terenie gminy Poświętne zrealizowane zostały dwa istotne przedsięwzięcia związane z gruntowną naprawą dróg dojazdowych do pól i łąk.

Realizacja odcinka drogi w miejscowości Gapinin Kolonia związana była z przeprowadzonym w 2015 roku wznowieniem granic nieruchomości. To wówczas okazało się, że ówczesny ślad drogi gminnej, z którego korzystają rolnicy z miejscowości Gapinin i Wólka Kuligowska, przebiega przez nieruchomości prywatne. Aby przywrócić właściwy stan faktyczny przebiegu drogi Gmina Poświętne - po uzyskaniu stosownego zezwolenia - dokonała usunięcia ponad 100 sztuk drzewa i uporządkowania terenu. Następnie teren został wyrównany i nawieziona została warstwa gruntu utwardzona powierzchniowo kruszywem drogowym.

Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku sołectwa Ponikła. W miejscowości Kozłowiec część ważnego dojazdu do łąk i pól wiodła po nieruchomości stanowiącej tzw. grunt prywatnym. Wobec powyższego istniała konieczność remontu dotychczas praktycznie nieużywanego i nieprzejezdnego alternatywnego szlaku drogowego będącego we władaniu Gminy. Realizacja przedsięwzięcia polegała przede wszystkim na uporządkowaniu pasa drogi oraz gruntownym utwardzeniu jej nawierzchni.


 
Designed by Templatka.pl