Badania statystyczne z zakresu rolnictwa PDF Drukuj Email

Uprzejmie informujemy, że w dniach 1 czerwca - 29 lipca 2016 r. w wylosowanych gospodarstwach rolnych  w całej Polsce zostanie przeprowadzone badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR).

Celem badania jest pozyskanie danych na potrzeby oceny zastosowanych i kształtowanych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej oraz dostarczenie informacji pozwalających na dokonanie analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych, a także ich wieloprzekrojowej charakterystyki.

Użytkownicy gospodarstw rolnych, będą mogli udzielić wymaganych informacji poprzez:

  • - samodzielne wypełnienie formularza przez Internet w dniach 1-9 czerwca 2016 r., dostępnego na stronie https://rolnictwo.stat.gov.pl,
  • - rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 10 czerwca-22 lipca 2016 r.,
  • - rozmowę z ankieterem statystycznym w trakcie wywiadu bezpośredniego w dniach 10 czerwca-29 lipca 2016 r.

Tożsamość teleankietera można potwierdzić dzwoniąc na numer infolinii: 22 279 99 99 (opłata zgodnie z taryfą operatora, czynny w godzinach 8-20). Ankieterzy statystyczni bezpośrednio rozmawiający z respondentami będą okazywać legitymację ze zdjęciem.

Więcej informacji nt. badań ankietowych znajduje się na stronie: http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2016/index.htm.

 
Designed by Templatka.pl