Droga w Mysiakowcu coraz bliżej PDF Drukuj Email

W Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi złożony został wniosek pn. „Rozbudowa drogi gminnej przez wieś Mysiakowiec” realizowany w zakresie poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Wniosek złożono w partnerstwie z gminą Rzeczyca w ramach zawartego porozumienia.

Planowa inwestycja obejmuje gruntowną przebudowę drogi gminnej na odcinku 853 m (od mostu na rzece Pilica do granicy gminy) oraz przełożenie przewodów telekomunikacyjnych. Wartość projektu wynosi 637 388 zł.

Cała niezbędna dokumentacja związana ze złożeniem wniosku o otrzymanie dofinansowania została sfinalizowana jeszcze w 2015 roku. Znaczny okres czasu stanowiło oczekiwanie na uruchomienie odpowiednich programów dających możliwość najbardziej efektywnego pozyskania środków z zewnątrz na niniejszy cel.

 
Designed by Templatka.pl