Uroczyste obchody 76 rocznicy śmierci majora Hubala PDF Drukuj Email

W dniu 30 kwietnia 2015 roku w Anielinie po raz kolejny odbyły się obchody rocznicy śmierci majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. Organizatorem uroczystości było Starostwo Powiatowe w Opocznie. Współorganizatorem była gmina Poświętne oraz Nadleśnictwo w Opocznie. Wśród gości byli m.in. Podsekretarz Stanu w MON Grzegorz Fałkowski, wojewoda Łódzki Zbigniew Rau, poseł Robert Telus, który odczytał list od prezydenta RP Andrzeja Dudy, a także liczni przedstawiciele: Wojska Polskiego, Policji, Lasów Państwowych, Straży Pożarnej, Duchowieństwa, Oświaty, Kultury, Harcerstwa, samorządowcy z powiatu opoczyńskiego, tomaszowskiego, koneckiego i przysuskiego. Gminę Poświętne reprezentowali: wójt Michał Franas, przewodniczący Rady Gminy Przemysław Skrzypek i zastępca wójta Maria Grzybek.

Wzorem lat ubiegłych nie zabrakło Ułanów. Wśród gości pojawił się również aktor Ryszard Filipski, odtwórca roli Hubala w filmie Bohdana Poręby z 1973 roku.

Przypomnijmy raz jeszcze, że major Henryk Dobrzański „Hubal” to bohater narodowy, który podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku pomimo rozkazów naczelnego dowództwa nie zdjął munduru żołnierza, ani nie złożył broni prowadząc wraz z swym oddziałem dalszą walkę z okupantem niemieckim, aż do wiosny 1940 roku. Bohaterstwo majora, jego odwaga i niezłomność znalazły uznanie nawet wśród żołnierzy hitlerowskich, którzy nazwali go „Szalonym Majorem”.

 
Designed by Templatka.pl