Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Poświętne w roku 2016 w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Poświętne ogłasza otwarty konkurs ofert na zadanie zapewnienia dostaw żywności dla rodzin najbardziej potrzebujących z terenu Gminy Poświętne

Ogłoszenie znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Poświętne adres: bip.poswietne.pl w dziale Ogłoszenia i informacje lub pod linkiem

Pełny tekst ogłoszenia pod linkiem

 
Designed by Templatka.pl