Stowarzyszenie Samorządów Regionu Opoczyńskiego PDF Drukuj Email

W minionym tygodniu miało miejsce historyczne dla naszego regionu wydarzenie. Na zaproszenie starosty Opoczyńskiego Józefa Roga, spotkali się samorządowcy z 12 Jednostek Samorządu Terytorialnego, którzy jednogłośnie podjęli uchwały o założeniu Stowarzyszenia Samorządów Regionu Opoczyńskiego oraz przyjęciu statutu i wyborze komitetu założycielskiego. Naszą gminę reprezentował wójt Michał Franas. Wśród założycieli znaleźli się również: burmistrz Opoczna – Rafał Kądziela, sekretarz Gminy i Miasta Drzewica, działająca z upoważnienia burmistrza Miasta i Gminy Drzewica – Jolanta Starus, wójt Gminy Białaczów – Jacek Reszelewski, wójt Gminy Mniszków – Paweł Werłos, wójt Gminy Paradyż – Wojciech Rudalski, wójt Gminy Sławno – Tadeusz Wojciechowski, wójt Gminy Żarnów – Krzysztof Nawrocki, wójt Gminy Aleksandrów – Dionizy Głowacki, wójt Gminy Gielniów – Władysław Czarnecki, wójt Gminy Odrzywół – Marian Kmieciak. Powiat Opoczyński reprezentowali starosta Opoczyński Józef Róg i wicestarosta Opoczyński Marcin Baranowski.

W skład Komitetu Założycielskiego, decyzją jednogłośną Założycieli, weszli: starosta Opoczyński – Józef Róg, wicestarosta Opoczyński– Marcin Baranowski, burmistrz Opoczna – Rafał Kądziela. Siedzibą Stowarzyszenia będzie budynek Urzędu Starostwa Powiatowego w Opocznie przy ul. Kwiatowa 1a.

Podczas Zebrania Założycieli podpisano wniosek o rejestrację Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym, który wraz z niezbędnymi załącznikami w najbliższych dniach zostanie złożony w Sądzie.

Stowarzyszenie Samorządów Regionu Opoczyńskiego jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem powiatu opoczyńskiego oraz samorządów miast i gmin regionu opoczyńskiego. Zrzesza 12 Jednostek Samorządu Terytorialnego i wykracza swoim zasięgiem poza granice terytorialne powiatu. Celem statutowym stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, ochrona wspólnych interesów członków oraz podejmowanie działań służących rozwojowi i wzmacnianiu pozycji członków Stowarzyszenia. Ponadto prowadzona będzie koordynacja współdziałania samorządów tworzących Stowarzyszenie zmierzająca do podtrzymania wspólnej tradycji historycznej, kulturalnej oraz pozyskiwania na te cele środków zewnętrznych.

 
Designed by Templatka.pl