Dokończenie prac na drodze wojewódzkiej nr 726 PDF Drukuj Email

Zgodnie z komunikatem Wykonawcy zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 726 na odcinku Inowłódz - Dęborzeczka" firmy STRABAG Sp. z o.o. pragniemy poinformować, że z dniem 20 kwietnia br. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu w związku z dokończeniem prac DW726 na odcinku Inowłódz-Dęborzeczka. Przedmiotem prac będzie humusowanie skarp, oczyszczenie rowów, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz wykonanie oznakowania poziomego. Planowane zakończenie robót - 31 maja 2016 r.

 
Designed by Templatka.pl