Szansa na nowe miejsca pracy PDF Drukuj Email

Z inicjatywy wójta Gminy Poświętne Michała Franasa w dniu 8 kwietnia 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne zostało podpisane „Trójporozumienie o wspólnej realizacji projektu zintegrowanej pomocy dla osób podlegających wykluczeniu społecznemu i zagrożonych ostracyzmem” pomiędzy Fundacją „INTERREGION” - Centrum Integracji Społecznej „Zielone Światło” w Opocznie, Gminą Poświętne oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Poświętnem. Spotkanie odbyło się w obecności przewodniczącej Rady Powiatu Opoczyńskiego pani Marii Barbary Chomicz.

Przedmiotem Trójporozumienia jest uregulowanie zasad współpracy w zakresie rekrutacji i kierowania kandydatów do udziału w Indywidualnym Programie Zatrudnienia Socjalnego do Centrum Integracji Społecznej (CIS) „Zielone Światło” z siedzibą w Opocznie, Grupa Poświętne, oraz innych zagadnień związanych z tą współpracą.

W ramach działań podejmowanych przez Centrum Integracji Społecznej podopieczni mogą korzystać z różnego rodzaju kursów, warsztatów i spotkań integracyjnych zmierzających do ich aktywizacji zawodowej i społecznej. Ważnym elementem tych działań jest również zatrudnienie socjalne uczestników, dzięki któremu mogą zdobywać nowe umiejętności i zdolności zawodowe. Jest to zarazem szansa dla lokalnych przedsiębiorców na pozyskanie wykwalifikowanych pracowników.


 
Designed by Templatka.pl