Konkurs na najładniejszą palmę PDF Drukuj Email

W Poświętnem po raz pierwszy zorganizowany został konkurs na najładniejszą palmę wielkanocną adresowany do członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy. Organizatorem konkursu był wójt Gminy Poświętne Michał Franas. Uhonorowanie laureatów nastapiło w minioną niedzielę podczas uroczystej mszy św. o godz. 9.00 w Bazylice MB Świętorodzinnej w Studziannie. Nagrody oraz wyróżnienia wraz z włodarzem gminy wręczył proboszcz parafii pw. św Filipa Nerii w Studziannie ks. Jerzy Cedrowski.

Zgodnie z regulaminem konkursu wielkanocne palmy można było rejestrować i składać w Gminnym Ośrodku Kultury w Poświętnem w dniu 19 marca (sobota) w godz. 15.00 – 19.00. Prace z zachowaniem zasad anonimowości autorskiej zostały ocenione przez komisję konkursową w składzie: wójt Gminy Poświętne Michał Franas, proboszcz parafii pw. św. Filipa Nerii w Studziannie ks. Jerzy Cedrowski, sołtys wsi Dęba Leszek Wiechecki, prezes stowarzyszenia „Poświętne – nakręcona Gmina” Wojciech Jaskuła, kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej Maria Szufladowicz.

Wręczenie nagród i wyróżnień nastąpiło podczas mszy św. o godz. 9.00 w bazylice MB Świętorodzinnej w Studziannie. Konkurs wygrała przewodnicząca KGW Poświętne – Urszula Twaróg. Drugie miejsce zdobyła również członkini KGW Poświętne – Stanisława Łaska. Na trzecim miejscu uplasowała się przewodnicząca KGW w Anielinie – Iwona Koprowska. Wyróżnienia za swe prace zdobyły również: Julianna Jurek i Marianna Białek – KGW Dęba, Zuzanna Szufladowicz i Zofia Sańpruch – KGW Poświętne, Anna Kacprzak – KGW Studzianna. W opinii komisji konkursowej panie włożyły niezwykle dużo serca i trudu przygotowując swoje palmy wielkanocne stąd słodkimi upominkami nagrodzone zostały wszystkie uczestniczki konkursu.

Podczas mszy św. nagrodzone zostały również wszystkie dzieci, które uczestniczyły w warsztatach wykonania i zdobienia palm wielkanocnych zorganizowanych w Gminnym Ośrodku Kultury w Poświętnem.


 
Designed by Templatka.pl