Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej PDF Drukuj Email

W dniu 21 marca 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne odbyło się  Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Poświętnem. W posiedzeniu oprócz Zarządu Gminnej Spółki Wodnej i Delegatów uczestniczyli również: zastępca wójta Gminy Poświętne – Maria Grzybek, przedstawiciele Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi  kierownik Terenowego Inspektoratu w Białaczowie - Piotr Grabowski oraz starszy inspektor – Magdalena Zapałacz, przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Opocznie - inspektor Tomasz Gołuchowski.

Posiedzeniu przewodniczyła pani Krystyna Petrus, która w imieniu Zarządu Spółki przedstawiła sprawozdanie z działalności Gminnej Spółki Wodnej w 2015 roku, a przede wszystkim przedmiot i zakres wykonanych prac konserwacyjnych melioracji wodnych szczegółowych na obiekcie "Błota Brudzewickie".

Sprawozdanie dotyczące rozliczenia finansowego Gminnej Spółki Wodnej przedstawiła przewodnicząca komisji rewizyjnej pani Anna Spinek, a plan pracy i budżet na 2016 rok kierownik referatu komunalnego Urzędu Gminy - Stanisław Barul.

Wszyscy zebrani delegaci jednogłośnie udzieli absolutorium Zarządowi Gminnej Spółki Wodnej za działalność w 2015 roku oraz zatwierdzili plan pracy i budżet na rok 2016.

Posiedzenie zakończyła otwarta dyskusja związana z sprawami bieżącymi.

 
Designed by Templatka.pl